Přednáška proběhne v kinosále NTM od 17:00 - 18:15 hod.