Zveme Vás do Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci, kde bude od 2. července veřejnosti zpřístupněna druhá část expozice "Moc médií", na jejíž realizaci se opět významnou měrou podílelo Národní technické muzeum, a to především zapůjčením podstatné části exponátů. Nová část expozice nese název "Krajina a nezvukový film".