Vážení návštěvníci,

zveme Vás na Prezentaci činnosti hasičů a hasičské techniky při příležitosti 25. Výročí HZS SŽDC Chomutov ve dnech 27. 9. 2018 a 28. 9. 2018

Ukázky práce hasičů Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty s.o. proběhnou v areálu depozitáře Národního technického muzea v Chomutově, Černovická ulice za Globusem. K dispozici bude výstava současné požární techniky, kterou hasiči Správy železniční dopravní cesty mají ve výbavě.

Podrobnější program naleznete v aktualitě

Program: 27. 9. a 28. 9. 2018

11:00 simulovaný zásah na únik nebezpečné látky z železniční cisterny za pomocí izolačních dýchacích přístrojů a přetlakových chemických obleků s dálkovým přívodem vzduchu.

12:00 nakolejení železničního vozu pomocí hydraulické nakolejovací sady Hoesch

13:00 simulovaný zásah v železničním tunelu za pomocí vzdáleného přívodu vzduch a izolačních dýchacích přístrojů.

14:00 vyproštění havarovaného automobilu za pomocí automobilového jeřábu AV -14