Kopírování na slané papíry je nejstarší kopírovací  technika, používaná H. F. Talbotem od roku 1835, tedy ještě před vynálezem fotografie. Přijďte si tuto techniku vyzkoušet!

Na poslední chvíli se uvolnilo jedno místo.

Vhodný papír se zcitliví chloridem sodným a dusičnanem stříbrným. Na našem workshopu kopírujeme na takto připravený  papír  listy rostlin nebo jiné ploché předměty. Kopírujeme technikou fotogramu UV světlem (možno použít i světlo denní). Po expozici následuje zpracování, ustálení, vyprání a usušení. Účastnící workshopu si  zcitliví sami vlastní papíry a vykopírují na ně vybrané předměty – můžete si vzít s sebou ke kopírování  vhodné ploché předměty (takové, které je možno zatížit sklem).

Kromě fotogramů si uděláme společnou fotografii v historickém ateliéru v expozici NTM, vyvoláme negativ a vykopírujeme jej na připravený slaný papír. Workshop vede kurátor oddělení dějin fotografické a filmové techniky Tomáš Štanzel. O procesu blíže na http://www.ntm.cz/historicke-fotograficke-techniky/cast-v-slany-proces

Další informace o workshopu:

Workshop se uskuteční v sobotu 26.1.2012, začátek je v 9.30, konec v 17:30. Polední přestávka 45 minut. Sraz v 9:20 na služební vrátnici NTM.  Celkem 6 účastníků, pracuje se po dvojicích. Vezměte si s sebou pracovní oblečení. Cena workshopu 700 Kč, platba nejpozději 10 dnů předem na účet NTM. Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně telefonu.  Pokud se nebudete moci nakonec zúčastnit, dejte pokud možno hned vědět, aby mohli být kontaktováni náhradníci.

Přihlásit se můžete na adrese: stefan.osciatka@ntm.cz (v kopii též na tomas.stanzel@ntm.cz)