Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na XXXV. sympozium z dějin geodézie a kartografie. Sympozium se koná ve středu 26. listopadu 2014 od 9 hodin v kinosále NTM.

Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřičké historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map. Vybrané příspěvky budou publikovány.

Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.