Národní technické muzeum se rozhodlo přispět do bouřlivé diskuse o budoucnosti Libeňského mostu komorní výstavou, ve které představuje materiály z doby vzniku mostu: model mostu, plány architekta Pavla Janáka a dobové fotografie.

V současné době probíhá živá diskuse o budoucnosti Libeňského mostu, významného architektonického a inženýrského díla z let 1924 až 1928. Most navrhl v roce 1924 známý pražský architekt Pavel Janák (1882-1956), který při návrhu úzce spolupracoval s inženýrem Františkem Menclem (1879–1960), odborníkem v oblasti mostního stavitelství. Projekt Pavla Janáka je čistým, jednoduchým a elegantním výrazem přechodu od mohutných hranolů pozdního kubismu k jednoduchosti nastupujícího purismu, konstruktivismu a funkcionalismu. Jedná se současně o moderní inženýrskou stavbu, železobetonovou konstrukci dlouhou 370 m. 

Přímé ohrožení tohoto významného architektonického i inženýrského díla, souvisí s několik let trvajícími úvahami o jeho demolici a nahrazení mostem novým, s větší kapacitou.

Národní technické muzeum v komorní výstavě umístěné před expozicí Architektury, stavitelství a designu představuje dobový model mostu, původní Janákovy plány a kresby, dobové fotografie, které ukazují komplexní přístup architekta k návrhu inženýrské stavby jako uměleckého díla, a původní technickou dokumentaci včetně statických výpočtů. Vedle mostu samotného jsou zde vystaveny také další Janákovy práce z raných 20. let (Škodův palác v Jungmannově ulici nebo Autoklub Republiky československé v Opletalově ulici), které dobře ilustrují jeho cestu od kubismu k svébytnému plastickému puristickému, v jehož formování sehrál právě Libeňský most zcela klíčovou roli.