Národní technické muzeum, Národní památkový ústav a Valašské muzeum v přírodě Vás srdečně zvou na benefiční koncert Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka: „ZACHRAŇME LIBUŠÍN“, který se uskuteční ve středu 26. března 2014 od 18 hodin v dopravní hale Národního technického muzea.
Výnos z koncertu, včetně honoráře hudebníků, bude zaslán na účet veřejné sbírky VMP č. účtu: 107-6978880207/0100