V úterý 2. června se v NTM uskuteční 8. ročník odborné konference „Křižovatky architektury“ s podtitulem „Kulturní krajina: proměny_tvorba_ochrana“. Tématicky se konference dotkne následujících oblastí: územní plánování, městská krajina, systémy sídelní zeleně, kvalita městské krajiny a dotační tituly, město-developer-veřejnost. Registrace na www.krizovatkyarchitektury.cz

Na konferenci vystoupí:

  • Klára Dostálová - náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
  • Dan Jiránek - výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR
  • Pavla Melková - ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha
  • Leoš Anderle - partner společnosti Sekyra Group
  • Klára Salzmann - členka představenstva ČKA