Účastníci se seznámí s historickým fotografickým procesem bromolejotisku podle dobového postupu za pomoci bělení klasické bromostříbrné fotografie a následného nanášení grafické barvy ke zhotovení konečného obrazu.

Registrace je nutná na emailu photoworkshop@ntm.cz. Cena: 750 Kč

Každý účastník si vytvoří alespoň 1-2 kompletní bromolejotisky formátu 13 x 18 cm. Určeno k celkovému obeznámení se s procesem, vítané jsou zkušenosti se zvětšováním fotografií.  Bude vítané, když si účastníci přinesou vlastní negativy – kinofilmové, svitkové, velkoformátové, případně vytištěné digitálně (velikosti asi do 12 x 17 cm, gradace asi jako běžný fotografický negativ, fotografie se zhotoví kontaktem). Případně negativy zhotovíme na místě z přinesených digitálních dat.

  • Principy bromolejotisku a praktická ukázka postupu.
  • Výběr vhodného negativu a jeho zvětšení na klasické bromostříbrné papíry - poslouží jako matrice k nanášení barvy.
  • Bělení, ustálení, sušení matric a nanášení barvy molitanovým válečkem a štětcem
  • Další informace o technice a hodnocení prací.

Sobota 25. 6. 2022, sraz v 9.25 ve vestibulu NTM.  Konec v 16:30 -17 hodin, během dne asi 45 minut přestávka na oběd.  Vezměte si s sebou pracovní oděv, skvrny od některých chemikálií není možné ničím vyprat.

Vede Tomáš Štanzel.

Případné dotazy a přihlášení na: photoworkshop@ntm.cz.

Cena 750 Kč, údaje k platbě zašleme po přihlášení