V sobotu 25. března proběhne v Národním technickém muzeu Den s Pražskou pobočkou České astronomické společnosti. Návštěvníky NTM čeká zajímavý program, jehož součástí bude pozorování Slunce s výkladem odborníků. V přednáškách bude možné alespoň na chvíli společně vstoupit do fascinujícího světa na hranici lidského poznání.

Během celého dne budou před budovou NTM umístěny dalekohledy pro pozorování Slunce (sluneční skvrny, protuberance) či pozemských objektů (v případě nepříznivého počasí) s odborným výkladem pro širokou veřejnost.

Program:

10:30 „Perličky z Říše hvězd Ing. Jan Zahajský

Autor si dal za úkol sehnat, digitalizovat a zpřístupnit všechna čísla časopisu Říše hvězd. Tato přednáška bude prvním dílem seriálu toulek historií astronomie a také České astronomické společnosti, jak je zaznamenali naši předci.

14:00 „Milníky kosmologie“ Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Budou představeny největší objevy, které přispěly k našemu chápání vzniku a vývoje vesmíru. V první řadě se jedná o Hubblův objev expanze vesmíru, dále objev reliktního záření, temné hmoty a energie.

Přednášky od 10:30 a 14:00 se konají v přednáškovém sále NTM.

Pro členy PP ČAS je zajištěn po předložení legitimace volný vstup do muzea. Veškerý program je volně přístupný návštěvníkům NTM.