Výstava, kterou připravily Národní technické muzeum a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, je věnována historickému vývoji výpočetní techniky včetně zachycení české stopy v tomto dění.

Výstava je realizována v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI II. DG18P02OVV052 Století informace: svět informatiky a elektrotechniky – počítačový svět v nás (hlavní řešitelkou je FEL ČVUT v Praze) a k poctě 70. výročí moderního vzniku Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Chci vidět výstavu

"Počítač se narodil, aby vyřešil problémy, které dříve neexistovaly."

(Bill Gates)

Výstava Česká stopa v historii výpočetní techniky  je rozdělena do tří částí. První sekce s názvem Od abaku ke smartphonu se zabývá obecným vývojem výpočetní techniky ve světě, druhá část s názvem Československá počítačová škola představuje rozvoj československé výpočetní techniky vázané zejména k osobě Antonína Svobody a k činnosti Výzkumného ústavu matematických strojů a akcentuje české/československé přínosy k rozvoji informačních technologií. Ve třetí sekci nazvané Mikropočítače a Internet najde návštěvník výběr z tuzemských mikropočítačů zejména 80. let 20. století s možností vyzkoušet si dobové počítačové hry a dozví se, kde je česká stopa v oboru informačních technologií patrná i v současném světě. Závěr výstavy seznamuje návštěvníka stručně také s fenoménem Internetu a vede jej k hlubšímu zamyšlení, jaký úžasný technologický skok obor informačních technologií za posledních 60 let zaznamenal a jaké jsou jeho další perspektivy.