Sympozium proběhne 25. 11. 2015 od 9 hodin v kinosále NTM. Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map. Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.


 

         

9:00         Zahájení sympozia

Předsedá Mgr. Dušan ADAM, Ph.D., VÚKOZ, v.v.i., Brno

9:05         Generální mapy 1:200 000 z území Československa
                Michal BALCÁREK, Karolína MAŠKOVÁ, Peter MACKOVČIN, Ladislav MOTÚZ (PřF UP Olomouc)

9:20         Mapy z období 1939–1945
                Miroslav MIKŠOVSKÝ (Praha)

9:35         Německé mapy 1: 300 000 československého území z let 1937–1945
                Peter MACKOVČIN (PřF UP Olomouc)

9:50         Neúřední mapy československých územních požadavků z doby po roce 1945
                Tomáš GRIM (Zeměměřický úřad Praha)

10:05       Kartografie Albánie v 20. století – poslední bílé místo na mapě Evropy
                Zdeněk KREJČÍ (MZV Praha)

10:20       diskuse

10:30       přestávka

Předsedá prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

10:50       K otázkám kartometrických analýz na starých mapách
                Zdeněk STACHOŇ, Josef CHRÁST (PřF MU Brno)

11:05       Polesí Bučín na Brněnsku na archivních hospodářských mapách
                Dušan ADAM (VÚKOZ, v.v.i., Brno)

11:20       Bock-Polachova mineralogická mapa Čech z roku 1808
                Ján ŠIKULA (PřF UK Praha), Monika ČECHUROVÁ (ZČU Plzeň)

11:35       Limnologické mapy prof. Václava Švambery
                Eva NOVOTNÁ (Mapová sbírka PřF UK Praha)

11:50       Přínos jezuitů České provincie ke kartografickému zobrazení severozápadu Mexika a jihozápadu dnešních USA (17.–18. stol.)
                Simona BINKOVÁ (Středisko ibero-amerických studií FF UK Praha)

12:05       diskuse

12:15       přestávka na oběd

Předsedá Mgr. Monika Čechurová, PhD., Západočeská univerzita Plzeň

13:30       Milan Rastislav Štefánik – slovenský astronóm a vojak
                Ján JEŽKO (SvF STU Bratislava)

13:45       Sbírka glóbů v Národní knihovně
                Antonín ŠVEJDA (NTM Praha)

14:00       Výsledky projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
                Milan TALICH  (VÚGTK, v.v.i, Zdiby), Eva SEMOTANOVÁ (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

14:15       Astronomické a geografické hodiny Johanna Kleina
                Patrik PAŘÍZEK (FF UP  Olomouc)

14:30       diskuse

14:40       přestávka

Předsedá doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Fakulta stavební ČVUT Praha

15:00       Základní báze geografických dat – dílo jedné generace českých zeměměřičů
                Jiří ŠÍMA (Praha)

15:15       120 let českého samostatného zeměměřického studia
                 Pavel HÁNEK (ČVUT Praha), Pavel HÁNEK jr. (VÚGTK, v.v.i., Zdiby)

15:30       Studium geodézie v letech 1950–54
                Georgij KARSKÝ (Praha)

15:45       Počátky tíhových měření na našem území pohledem 21. století
                Alena PEŠKOVÁ (ČVUT Praha), Martin LEDERER, Otakar NESVADBA (Zeměměřický úřad Praha)

16:00       Karel Čermín – osobnost v oblasti kartografické polygrafie
                Karel KARAS (Praha)

16:15       diskuse

16:25       konec sympozia

Účastnický poplatek 50 Kč, studenti, senioři a přednášející mají účast zdarma.

Vybrané příspěvky budou publikovány v rozpravách NTM Z dějin geodézie a kartografie.