Výstava nejširších nominací s názvem Ceny Czech Grand Design – Nominace 2011, která začla v Národním technickém muzeu 25.ledna a bude zde k vidění až do 29.dubna.

Zásadní novinkou je, že nominace budou představeny v plné šíři, tedy veřejnost zhlédne všechny nominované projekty, které získaly nejméně 2 hlasy Akademie. Národní technické museum produkuje tuto výstavu společně s tradičním partnerem Cen Czech Grand Design – Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Výstava Czech Grand Design 2012 na rozdíl od výstav z předchozích let, které představily oceněné popř. další vybrané práce, prezentuje veškeré práce z kategorií Designér roku, Grafický designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku a Fotograf roku, které v prvním kole nominací Akademie designu získaly alespoň dva hlasy.

Národní technické museum produkuje tuto výstavu společně s tradičním partnerem Cen Czech Grand Design – Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Pro veřejnost je výstava v Národním technickém muzeu otevřena až do 29.dubna.


Výroční ceny Czech Grand Design vyhlašuje přípravný výbor cen na základě pověření pořádající agenturou Profil Media – producentem cen.
Výroční ceny mají za cíl upozornit veřejnost, odbornou i laickou, na mimořádné činy v oblasti designu. Jsou možností ocenit a medializovat práci konkrétních tvůrců a pomoci široké veřejnosti lépe se orientovat na scéně českého designu.
Jejich vyhlašování je zajímavou příležitostí k setkání zástupců oboru s veřejností i partnery. Základním motivem založení Výročních cen AD ČR a hodnotícího orgánu Akademie designu ČR (volného seskupení teoretiků, kurátorů, kritiků a publicistů z oblasti designu) je snaha pravidelně oceňovat a představovat veřejnosti konkrétní tvůrce a jejich produkty a oceněné vybírat bez nutnosti přihlášení se a na základě hodnocení co nejširšího spektra odborníků.

Akademie designu ČR (dále AD ČR) je hodnotící orgán bez právní subjektivity. Volné sdružení odborníků, tj. kurátorů, teoretikůa publicistů, a to s vyloučením činných designérů. Výběrové seskupení, jehož členové jsou nominováni přípravným výborem AD ČR a na základě doporučení některého ze stávajících členů AD ČR. Noví členové jsou navrhování členy Akademie designu ČR a schvalováni přípravným výborem AD ČR.

Výstavu nejširších nominací s názvem Ceny Czech Grand Design - Nominace 2011 dne 24.1.2011 slavnostně zahájila ministryně kultury paní Alena Hanáková.
 

Fota z výstavy Kristina Hrabětová.