V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci je od 24. června 2012 k vidění pilotní část rozsáhlé expozice „Moc médií“, nazvaná „Fotografický portrét“. Monumentální expozice, jež je společným projektem Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a Národního technického muzea v Praze, postupně představí veřejnosti dějiny fotografie a audiovizuálních médií v našich zemích od roku 1839 do současnosti a přiblíží vzrůstající úlohu fotografie a audiovizuálních médií v utváření novodobé společnosti.

Část „Fotografický portrét“ představuje originální fotografické přístroje, pomůcky a fotografie ze sbírek NTM, ale například i fotografie ze sbírky Scheufler, z archivů a dalších zdrojů. Rozdělena je do tří významových celků: technika portrétu, tvorba portrétu a portrét ve společnosti. Obsahuje řadu interaktivních prvků, které ji společně s tématem činí pro návštěvníky atraktivní. Autory námětu, libreta a scénáře „Fotografického portrétu“ jsou Petr Kliment, Tomáš Petráň, Pavel Scheufler a Tomáš Štanzel.
Do budoucna se počítá též s širokým doprovodným programem, jako komentované prohlídky, workshopy a další vzdělávací aktivity.
 

Otevírací doba:

červenec–srpen: úterý až neděle 10.00–17.00 hod.,

září: úterý až neděle 12.00–17.00 hod.