Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na XLI. sympozium z dějin geodézie a kartografie, které se koná ve středu 24. listopadu 2021 od 9 hodin v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, 170 78 Praha 7.

Tradiční setkání geodetů a kartografů je pravidelným seminářem zaměřeným na historii zeměměřictví u nás. Po rozkliknutí aktuality naleznete program letošního sympozia a informace o vstupném.

Sympozium je polytematické, sleduje události z geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, které přispívají k doplňování zeměměřické historie. Pozornost je věnována osobnostem, významným dílům a sbírkám přístrojů a map.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Účastnický poplatek činí 100 Kč. Studenti a senioři paltí 60 Kč, přednášející mají účast zdarma.

Program je ke stažení v samostatném souboru níže

Soubory: 

Program sympozia 2021