Zveme Vás na mezinárodní konferenci věnovanou dějinám rodiny Ringhofferů, která se uskuteční v prostorách zámku Štiřín (24.-26.5.) a Národního technického muzea (27.5.).

 

 

 

STŘEDA 24. KVĚTNA

Zahájení

8,45–9,00        prezence účastníků konference

9,00–10,00      zahájení 

 • Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR
 • Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel, Národní technické muzeum, Praha  
 • Václav Hrubý, generální ředitel, Zámek Štiřín 
 • Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., ředitelka, Historický ústav AV ČR 
 • Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor VŠCHT, Praha

Tematický blok:  Pět generací rodiny Ringhofferů
Předsedající:  Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová

 • 10,00–10,30
  úvodní referát  Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR, FF UK, Praha  
  Ringhofferové: Rodina, podnikání a politika
   
 • 10,30–10,50
  Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D., Ústav světových dějin FF UK, Praha 
  Proces nobilitace rodiny Ringhofferů
   
 • 10,50–11,10 
  přestávka na kávu
   
 • 11,10–11,30
  Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D., Filozofická fakulta Ostravská univerzita, Ostrava
  Trojnásobná ringhofferovské aliance s Kleiny
   
 • 11,30–11,50
  Mgr. Pavel Fabini, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha
  První liberální smíchovský starosta František Ringhoffer
   
 • 11,50–12,10
  PhDr. Václava Horčáková, Historický ústav AV ČR, Praha
  Historická bibliografie o Ringhofferech
   
 • 12,10–12,30  diskuse k 1. bloku
 • 12,30–13,30  oběd

Tematický blok:  Ringhoffer versus konkurence
Předsedající:  PhDr. Miloš Hořejš

 • 13,30–13,50 
  Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., Moravský zemský archiv, Brno 
  Vznik koncernu První brněnské strojírenské společnosti. Srovnání brněnských strojírenských současníků Ringhofferů (Luz, Bracegirdle, Wannieck)
   
 • 13,50–14,10 
  Mgr. Halgard Stolte, Brandsphere Berlin und Umgebung, Německo 
  Soudní spor Ringhoffer versus Volkswagen
   
 • 14,10–14,30 Mgr. Martin Minařík, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK 
  Konkurenti nebo obchodní partneři? Akcionářský pivovar na Smíchově a firma F. Ringhoffer
   
 • 14,30–15,00  diskuse ke 2. bloku
   
 • 15,00–15,30  přestávka na kávu

Tematický blok:  Ringhofferové a automobilový průmysl
Předsedající:  Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.

 • 15,30–15,50
  Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc., Palackého univerzita, Olomouc   
  Co předcházelo fúzi Ringhoffer – Tatra?
   
 • 15,50–16,10
  PhDr. Miloš Hořejš, Národní technické muzeum, Praha – Mgr. Jiří Křížek, Severočeské muzeum v Liberci   
  Automobily Tatra mezi šlechtickými zákazníky
   
 • 16,10–16,30
  Petr Kožíšek, Národní technické muzeum, Praha  
  Automobily Tatra
   
 • 16,30–16,50 
  Michal Plavec, Národní technické muzeum, Praha 
  Ringhofferové, vzduchoplavba a výroba letadel
   
 • 16,50–17,30 diskuse k 3. bloku
   
 • 18,00–22,00  společenský večer
   
 • 18,00–19,30 
  Návštěva Ringhofferovy hrobky v Kamenici s přednáškou prof. M. Hlavačky a hudebním vystoupením
   
 • 19,00–21,00
  „Piknik u Ringhofferů“ na zámku Štiřín

ČTVRTEK 25. KVĚTNA

Tematický blok:  Ringhofferové a výroba železničních vozidel
Předsedající:  Mgr. Michal Novotný, Ph.D.

 • 9,00–9,30
  Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Brauneder, Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Iuridicum, Vídeň, Rakousko                Strom contra Kohle: Beginn der Elektrifizierung in Österreich
   
 • 9,30–9,50
  Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha 
  Uplatnění Ringhofferových elektrických vozů v českých zemích (včetně tratě Tábor–Bechyně)
   
 • 9,50–10,10
  Ing. Zdeněk Maruna
  Vývoj konstrukce železničních vagonů firmy Ringhoffer
   
 • 10,10–10,30
  Ing. Petr Hrdlička, CSc. 
  Ing. Karel Hrdlička (1888–1979) –  konstruktér smíchovské vagónky
   
 • 10,30–10,45  přestávka na kávu
   
 • 10,45–11,05
  Mgr. Ludvík Losos 
  Spolupráce profesorů a žáků Umělecko-průmyslové školy s firmou Ringhoffer na tvorbě železničních vozů
   
 • 11,05–11,25
  Mgr. Pavel Fojtík, Archiv Dopravního podniku hl. m. Prahy 
  Ringhofferové a tramvaje
   
 • 11,25–11,45
  Mgr. Petr Kužel, Železniční muzeum, Národní technické muzeum, Praha  
  Železniční vozidla firmy Ringhoffer ve sbírce Národního technického muzea
   
 • 11,45–12,05
  PhDr. Romana Kmochová – Tereza Kašťáková, Národní technické muzeum, Praha  
  Výkresová dokumentace vozidel firmy Ringhoffer v Archivu Národního technického muzea
   
 • 12,05–12,30  diskuse ke 4. bloku
   
 • 12,30–13,30  oběd

Tematický blok:  Ringhfferové v ekonomickém prostředí
Předsedající:  Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

 • 13,30–13,50
  Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D., Robinson College, University of Cambridge, Fakulta sociálních věd UK, Praha 
  Ringhofferové mezi soukromými a národními zájmy: firma pod tlakem institucionálních změn
   
 • 13,50–14,10
  Mgr. Svatopluk Herc, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha       
  Živnostenská banka a Ringhofferovy závody v letech 1918–1938
   
 • 14,10–14,30
  PhDr. Pavel Dufek, PhD., Národní archiv, Praha 
  První pozemková reforma u Ringofferů a jejich sousedů – nástin porovnání majetkových změn na velkostatcích mezi Prahou a Sázavou

Tematický blok: Zaměstnanci
Předsedající: Mgr. Ludvík Losos

 • 14,30–14,50
  Ing. Pavel Hering 
  Ing. František Adolf Hering - editel a prokurista firmy F. Ringhoffer Smíchov
   
 • 14,50–15,10
  Mgr. Patrik Wirkner
  Inženýři firmy Ringhoffer a jejich uplatnění v automobilovém průmyslu
   
 • 15,10–15,30
  PhDr. Miroslav Sabol, PhD. – PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., Historický ustav SAV, Bratislava 
  Ringhofferovi následovníci na Slovensku po roce 1948
   
 • 15,30–16,00  diskuse k 5. a 6. bloku
   
 • 16,00–16,20  přestávka na kávu
   
 • 16,20–16,50 
  Radko Kynčl, Národní technické muzeum, Praha 
  Ringhofferové ve sbírkách NTM
   
 • 16,50–17,10 
  Mgr. et Mgr. Anna Peřinová, Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 
  Ringhofferův pivovar ve Velkých Popovicích
   
 • 17,10–18,00  diskuse
   
 • 19,00–22,00
  Individuální program ve Štiříně

  •  Panelová diskuse, kulatý stůl některých sekcí, prezentace posterů,  prohlídka výstavky v předsálí

  Doprovodné aktivity v předsálí:
  • Sociální bydlení (poster)
  • Pečetě Ringhofferů (pultová vitrína)
  • Díl měděného pivovarského kotle, tzv. pánve, z pravovárečného  pivovaru v Mirovicích z roku 1780 zhotovený pražským mistrem mědikoveckým Františkem Ringhofferem (vitrína)
  • Prodej knih, příp. drobných předmětů

PÁTEK 26. KVĚTNA

Tematický blok:  Ringhofferové v krajině a v architektuře
Předsedající:  Ing. Jana Kleinová

 • 9,00–10,45
  Václav Větvička, Zámek Štiřín 
  Komentovaná prohlídka parku Štiřín
 • 10,45–11,00  přestávka na kávu

 • 11,00–11,20
  Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů industrializačního procesu při Fakultě humanitních studií UK, Praha 
  Ringhofferové v regionu Velkých Popovic v kontextu obecného fenoménu rekreačních aktivit buržoazních elit v 19. a na      počátku 20. století

 • 11,20–11,30
  Mgr. Michal Novotný Ph.D., Železniční muzeum, Národní technické muzeum, Praha
  Ringhofferové a utváření urbanistické podoby Smíchova

 • 11,30–11,50
  Mgr. Petr Mandažiev, Ph.D.  
  Smíchovské vily rodiny Ringhofferů

 • 11,50–12,10
  Mgr. Lukáš Beran, PhD., Fakulta architektury ČVUT 
  Industriální architektura firmy Ringhoffer

 • 12,10–12,30 
  Ing. Rudolf Šlehofer, Plzeňský Prazdroj 
  Ringhoffer – Vagony a pivo

 • 12,30–12,50
  Ing. Prokop Sedlák 
  Historie českého golfu spojená s rodinou Ringhofferů

 • 12,50–13,10
  Ing, Zdeněk Malkovský, Ph.D., VÚKV, a.s., Praha 
  VÚKV jako následník firmy Ringhoffer

 • 13,10–13,30  odjezd do Velkých Popovic

 • 13,30–14,30  oběd v restauraci Kozlovna ve Velkých Popovicích

 • 14,30–17,00  Prohlídka pivovaru

 • 17,00–18,00  přejezd autobusy do Prahy

 • 19,00–21,00
  Slavnostní večer v Národním technickém muzeu
   • Prohlídka Ringhofferova salonního vozu


SOBOTA 27. KVĚTNA

 • Návštěva Muzea městské hromadné dopravy a Národního technického muzea
 • Jízda historickou tramvají centrem Prahy (pro veřejnost)
 • Prezentace parního vozu Komarek na trase Masarykovo nádraží –  nádraží Bubny (pro veřejnost)
 • Exkurze „Po stopách Ringhofferů v Praze na Smíchově“ (Mgr. Michal Novotný, Ph.D.)

NEDĚLE 28. KVĚTNA

 • Prezentace salonního vozu Aza 1-0086 arcivévody Františka Ferdinanda
  d´Este (NTM), parního motorového vozu M124.001 s kotlem Komarek
  (NTM) a salonního vozu Aza 80 prezidenta T. G. Masaryka (ČD)
  v areálu Národního technického muzea – budoucího Muzea železnice
  a elektrotechniky NTM na Masarykově nádraží (pro veřejnost)