• Tématický blok na odborné konferenci věnovaný CSD Plasy a památkové obnově areálu NKP Klášter Plasy
  • Odborná (celodenní) exkurse do Plas (se zaměřením na areál hospodářského dvora)

V rámci spolupráce s Klubem Augusta Sedláčka