V rámci výstavy „Mezi uměním a řemeslem“ jsme pro Vás připravili první z cyklu ukázek grafických technik, která se bude konat v expozici Tiskařství (od 10:00 do 13:00). Přístupná bude všem návštěvníkům muzea v rámci vstupného. Workshop povede Lenka Vilhelmová, členka SČUG Hollar.

Lenka Vilhelmová – Autorka grafik, maleb, objektů a autorských knih prezentovaných na mnoha výstavách.

Žije a pracuje v Praze a Mělníku. Vyučovala (docent) na katedře výtvarného umění, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze. Nyní Jihočeská univerzita České Budějovice, Ústav výtvarné tvorby.

Více o autorce zde: Lenka Vilhelmová

STRUKTURÁLNÍ GRAFIKA

Tento název začal používat Vladimír Boudník v roce 1958, jeho termín byl převzat a v šedesátých letech běžně používán výtvarnými teoretiky (z textu Dr. J. B. Krtičky – Fenomén drsnosti). Vladimír Boudník připravil půdu pro experimentální přístupy v oblasti grafických technik. Jejím charakteristickým rysem je hluboký reliéf vytlačený v papírové podložce. Tisková forma zde může být tištěna z povrchu i z hloubky tiskové matrice, kterou mohou zastupovat různorodé materiály, nerostné, rostlinné, živočišné, nebo syntetické.

Specifickým rysem strukturované matrice je, že se jedná o trojrozměrný artefakt s haptickou zkušeností. Představitelé současné strukturální grafiky jsou například: L. Přibyl, O. Hamera, E. Ovčáček, M. Polcar, J. Němcová, Š. Brejcha, J. Lorenc, L. Vilhelmová, E. Čapková a další.

 

STRUCTURAL GRAPHICS – this workshop is only in Czech Language

This term was coined by Vladimír Boudník in 1958, and then began to be commonly used by art theoreticians in 1960s (from “Roughness Phenomenon” by Dr. J. B. Krtička). Vladimír Boudník set the stage for experimental approaches in the field of graphic techniques. Its distinctive feature is the deep relief embossed in the paper support. The printing mold can be printed both from the surface and from the depth of the print matrix. The matrix can be made of a variety of materials: mineral, plant, animal, or synthetic ones.

A specific feature of a structured matrix is ​​that it is a three-dimensional artifact with tactile characteristics. Representatives of contemporary structural graphics are: L. Přibyl, O. Hamer, E. Ovčáček, M. Polcar, J. Němcová, Š. Brejcha, J. Lorenc, L. Vilhelmová, E. Čapková and others.