Přehlídka automobilů značky Mercedes + přednáška na půdě Národního technického muzea

Časový program akce v Národním technickém muzeu

13.30 Příjezd a parkování u Národního technického muzea (na parkovišti vpravo od budovy)
15.30 Prezentace v kinosále NTM, vyhlášení výsledků souteží, event. dražba memorábilií
17.00 -18.00 Pokračování v prohlídce dopravní expozice NTM
16.00 - 18.00 Občerstvení účastníků

Program bude pro účastníky soutěže i veřejnost doplněn přednáškou kurátora automobilové dopravy Petra Kožíška o automobilové sbírce Národního technického muzea.