Muzejní depozitáře nejsou veřejnosti přístupné, tato výstava Vám však umožní do nich alespoň nahlédnout. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout na tři desítky automobilů a motocyklů, které doteď odpočívaly v depozitáři.

Ve sbírkách Národního technického muzea se v současné době nachází 127 automobilů a automobilových chassis a 135 motocyklů. Pouze menší část z nich je vystavena v muzejní expozici, zbylé jsou uloženy v depozitářích.
Prvořadým úkolem muzeí je sbírkové předměty systematicky zachraňovat a uchovávat pro další generace. Jejich expoziční a výstavní prezentace je úkol sice velmi významný a důležitý, ale přece jen až druhořadý.
Pro zachování reálného obrazu dějin musí muzeum sbírat i předměty běžné, nezřídka málo atraktivní a nepříliš zajímavé. Ve sbírce mají velmi důležitou dokumentační úlohu, neboť slouží jako studijní materiál, ale s jejich expozičním využitím se nepočítá. I takové automobily a motocykly sbírky Národního technického muzea obsahují.
V depozitářích muzea se však nachází i nemalý počet sbírkových vozidel, která atraktivní a zajímavá jsou, avšak vzhledem k omezeným prostorám dopravní expozice Národního technického muzea buď nebyly dosud nikdy vystavovány, nebo si je odtud mohou pamatovat jen letití pamětníci.
Muzejní depozitáře nejsou veřejnosti přístupné, tato výstava Vám však umožní do nich alespoň nahlédnout. Našim spícím kráskám z depozitáře pak tato výstava umožní alespoň nakrátko se potěšit zájmem a obdivem muzejních návštěvníků.