V sobotu 23. března proběhne v Národním technickém muzeu tradiční akce "Den s Pražskou pobočkou České astronomické společnosti". Máme pro vás připravený bohatý program, jehož součástí bude pozorování dalekohledy i přednášky, které nás zavedou do úžasného světa lidského poznání.

Podrobný program naleznete v aktualitě

 

 

Program

Přednášky v kinosále NTM:

10:00 „Nové poznatky o vzniku kulových hvězdokup“

Mgr. Richard Wünsch, PhD., vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR

Poslední poznatky ukazují, že vznik a vývoj kulových hvězdokup, jedněch z nejstarších objektů ve vesmíru, není ani zdaleka prozkoumán a na mnoho otázek nemáme uspokojivé odpovědi. Přednášející je držitel Prémie Jana Friče za soubor prací o vzniku hvězd.

 

14:00 „Ztracená Feynmanova přednáška“

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., vědecký pracovník Ústavu teoretické fyziky  MFF UK

Po více než 50 letech znovu objevená a zrekonstruovaná přednáška Richarda Feynmana přednesená a interpretovaná prof. Podolským. Americký fyzik a nositel Nobelovy ceny profesor Richard Feynman ve své přednášce pro studenty Caltechu ukázal, jak lze z Keplerových zákonů pouze za použití geometrie odvodit Newtonův gravitační zákon.

 

Prohlídka nové expozice:

16:00 Expozicí Johannese Keplera ve 4. podlaží budovy NTM provede Vojtěch Sedláček, autor Keplerova muzea.

Během celého dne budou před budovou NTM umístěny dalekohledy pro pozorování Slunce (sluneční skvrny, protuberance) či pozemských objektů (v případě nepříznivého počasí) s odborným výkladem pro širokou veřejnost.

Veškerý program je volně přístupný návštěvníkům NTM.