V sobotu 23. 7. od 10.00 a v neděli 24. 7. od 14.00 budou před NTM probíhat za pomoci věrné repliky ukázky fungování středověkého jeřábu. Všechny zájemce zveme také na komentované prohlídky výstavy Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV., které probíhají v pravidelných intervalech každý prázdninový den a jsou zdarma v rámci vstupného do muzea.

UKÁZKY FUNGOVÁNÍ STŘEDOVĚKÉHO DŘEVĚNÉHO JEŘÁBU

  •          Sobota 23. července od 10.00
  •          Neděle 24. července od 14.00

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VE VÝSTAVĚ ČERVENEC A SRPEN 2016
Zdarma v rámci vstupného do muzea, případné změny času vyhrazeny.

  • Prohlídky ve všední den: 10.00, 12.00, 14.00
  • Prohlídky o svátcích a víkendech: 11.00, 13.00, 15.00

Programy pro školy a veřejnost k výstavě byly podpořeny hlavním městem Prahou.