Přednáška představí Přemysla Koblice, který patřil k předním osobnostem české fotografie 20.-40. let 20. století. Jeho tvorba je dnes osobitým dokumentem nejen pražských reálií, ale také všedního i svátečního života Pražanů. Přednášet budou spoluautorky Koblicovy výstavy, která proběhla vloni v NTM, Mgr. Romana Kmochová a RNDr. Pavla Vrbová.

Koblic se systematicky věnoval zejména práci fotografa na ulici. Ve výběru z Koblicových fotografií z Archivu Národního technického muzea bude představen jak záběry běžného pouličního života, dětských zábav, života u řeky, sletových průvodů a dalších sportovních událostí, tak snímky dokumentující přerod Prahy v moderní velkoměsto.

Přednáška se koná v rámci cyklu pravidelných pondělních přednášek Hovory o Praze pořádaných Klubem Za starou Prahu.