Přednáška se uskuteční v expozici Tiskařství v 16:30 a je přístupná všem návštěvníkům s platnou vstupenkou do muzea.

Zvýšení výroby, zrychlení dopravy, nárůst mezinárodního obchodu koncem 18. století si vyžádaly i rychlou aktualizaci informací. Vydavatel londýnských Timesů, potřeboval rychleji a ve větším množství vydávat své noviny. To byl mohutný impuls pro zcela nové  konstrukce tiskových strojů. Tím začalo zprůmyslnění tiskařského oboru. Celé 19. století byly vyvíjeny nové knihtiskové stroje, které připravily půdu pro moderní ofsetovou techniku ve větší míře používanou ve druhé polovině 20. století a v současnosti.