Národní technické muzeum, Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. zvou na tři přednášky zastůpců Israel Antiquities Authority (IAA), která je nejvýznamnější institucí v Izraeli zajišťující nejen výzkum, ale také správu a konzervaci izraelského kulturního dědictví.

Konference začíná 22.11.2016 v 10:00 hodin, předpokládaný konec ve 12:00 hod.
Simultánní překlad zajištěn.

Program:

Jacques Neguer
Conservation of the Crusader Period Wall Painting from the Abbey of the Virgin Mary in the Valley of Jehoshaphat, Jerusalem, Israel (Péče o nástěnné malby z období křížových výprav v opatství Panny Marie v údolí Jozafat, Jeruzalém, Izrael)

Koby Sharvit
The underwater excavation and conservation of finds of Late Roman shipwright from Caesarea
(Podvodní výzkum a konzervace nálezů pozdně římského lodního stavitelství v Caesarei)

Yotam Asscher
Conservation of Frescoes in Pompeii: Mapping Minerals and Efflorescence using Multi-spectral Imaging
(Zachování fresky v Pompejích: Mapování minerálů a výkvětů s použitím multi-spektrálního zobrazování)