Při příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. (18. srpna 1830 – 21. listopadu 1916) proběhne v Dopravní hale NTM zpřístupnění jídelního vozu císařského vlaku Františka Josefa I., vyrobeného v roce 1891 v továrně Františka Ringhoffera na Smíchově.

Vůz císaře, který stál v čele rakouské a později rakousko-uherské monarchie dlouhých 68 let, je jedním ze čtyř salónních vozů ve sbírce NTM zahrnující i salónní vůz Františka Ferdinanda d´Este, vůz barona Adolpha von Rotschild a salónní vůz Ústecko-teplické dráhy. Vůz bude zpřístupněn v rámci návštěvní doby Národního technického muzea ve dnech 22. – 27. 11. 2016. Vstup do vozu bude korigován s ohledem na kapacitu a hodnotě vozidla.

Nahlédněte do interiéru jídelního vozu císařského vlaku Františka Josefa I. s Karlem Ksandrem, generálním ředitelem NTM, v reportáži z pořadu Studio 6: