Konference zařazená do kampaně AMG "Muzea a 20. století", "Muzea a ideologie".

Jedná se o multidisciplinární vědeckou konferenci za účasti pamětníků činných v oblasti vědy a techniky v 70. až 90. letech. Cílem konference je osvětlení temných míst historie vědy a techniky na našem území od počátku normalizace až k začátkům ekonomické transformace na počátku 90. let. Konference přinese ozřejmění méně známých kapitol české historie druhé poloviny 20. století ve vědě a technice. Konference má posloužit nejen široké odborné veřejnosti, ale i vyučujícím dějinám techniky či konkrétních vědních a technických oborů na vyšších stupních odborných škol. Dějiny vědy a techniky se v rámci hodin dějepisu probírají velmi sporadicky. Přičemž zastánci předlistopadového režimu často pro podporu úspěchů komunistického režimu používají argumenty o zvýšené podpoře vědy a techniky v normalizačním období. Konference svou objektivní reflexí pomáhá uvést věci na pravou míru a pomáhá v orientaci mladých v této oblasti dějin Československa.

Přihlášku naleznete ZDE

Program ke stažení ZDE