Národní technické muzeum se letos 1. června poprvé připojilo k akci Noc kostelů, a to zpřístupněním tzv. Královské kaple v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích. Další příležitost k večerní návštěvě Královské kaple bude 21. července 2012, kdy zde v předvečer svátku sv. Máří Magdaleny bude poprvé po mnoha desetiletích sloužena poutní mše.
 

Unikátní objekt raně gotické dvoupodlažní kaple má NTM ve správě jako součást památkového komplexu, v němž v současné době realizuje projekt "Centrum stavitelského dědictví Plasích". Ve světle svíček si jedinečnou atmosféru této památky vychutnalo více 130 návštěvníků.