Tentokrát je náplní workshopu fotografování ručně zhotovenou dírkovou komorou - světlotěsná krabice s malou dírkou v přední stěně a světlocitlivým filmem uvnitř na zadní stěně (tzv. camera obscura nebo pinhole). Exponovaný film se vyvolá a vykopíruje na ručně připravený citlivý papír technikou sepiový tisk Van Dyke -  blíže o procesu na: http://www.ntm.cz/projekty/fototechniky/cs/index.php?text=six. Další informace zde.

 

21. 6. 2014 Fotografická dílna

Fotografování dírkovou komorou a kopírování na ručně zhotovený citlivý papír

(sepiový tisk Van Dyke)

Tentokrát je náplní workshopu fotografování ručně zhotovenou dírkovou komorou - světlotěsná krabice s malou dírkou v přední stěně a světlocitlivým filmem uvnitř na zadní stěně (tzv. camera obscura nebo pinhole). Exponovaný film se vyvolá a vykopíruje na ručně připravený citlivý papír technikou sepiový tisk Van Dyke -  blíže o procesu na: http://www.ntm.cz/projekty/fototechniky/cs/index.php?text=six.

Krabice vhodné na dírkovou komoru máme, zobrazovací prvek (dírku) vyrobíme. Účastníci si mohou přinést i vlastní dírkovou komoru.

Workshop se uskuteční v sobotu 21. 6.  - začátek je v 9.30, konec v 17:00. Polední přestávka 45 minut. Sraz v 9:30 na služební vrátnici NTM.  Celkem 6 účastníků, pracuje se po dvojicích. Vezměte si s sebou pracovní oblečení. Cena workshopu 700 Kč, platba nejpozději 10 dnů předem na účet NTM (číslo účtu zašleme). Po obdržení platby bude vaše účast definitivně potvrzena. Uveďte kontakt na sebe, včetně adresy a telefonu.  Pokud se nebudete moci nakonec zúčastnit, dejte pokud možno hned vědět, aby mohli být kontaktováni náhradníci.

Tvůrčí dílnu vede kurátor oddělení dějin fotografické a filmové techniky NTM Tomáš Štanzel.

Přihlásit se můžete na adrese: photoworkshop@ntm.cz