V sobotu 21. prosince 2013 odpoledne se uskutečnil při příležitosti dokončení I. etapy památkové obnovy areálu objektů budovaného Centra stavitelského dědictví v Plasích NTM den otevřených dveří. V rámci projektu připraveného týmem pracovníků NTM a financovaného ze strukturálních fondů EU prošly rekonstrukcí objekty historického pivovaru s domem sládka a mlýna s domem mlynáře. Během roku 2014 zde vznikne stálá expozice stavebních prvků, materiálů a konstrukcí se studijním depozitářem.
O otevřené objekty byl nebývalý zájem, rekonstruovaný areál si prohlédlo asi 600 návštěvníků z Plas a okolí. Na závěr akce se před otevřeným areálem uskutečnil předvánoční koncert - carillonista Radek Rejšek zahrál na 57 zvonů pražské mobilní zvonohry zvonaře Manouška, která při této slavnostní příležitosti byla dovezena do Plas.