Fotografie byla vynalezena v roce 1839. Citlivost média ke světlu byla zpočátku nízká, prvními snímky byly proto zátiší. Dějiny uplatnění foto­grafie ve společnosti jsou do značné míry dějinami zvyšování citlivosti zá­znamového materiálu. Teprve koncem 19. století byla fotografie schopna zachytit - „zmrazit“ - skutečný pohyb. Přednáška představí unikátní kolek­ci chronofotografií z konce 19. století ze sbírek Národního technického muzea. Jsou to původně vědecké studie pohybu člověka a dalších živoči­chů, které pořídil francouzský fyziolog E.J. Marey. Snímky pohybových fází však také výrazně ovlivnily výtvarné umění. Výsledky vědeckého výzkumu našly uplatnění v celé řadě aplikací, mimo jiné i v rozvíjejícím se letectví.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč