V rámci výstavy „Mezi uměním a řemeslem“ jsme pro Vás připravili workshop, v jehož průběhu si vyzkoušíte kresbu na kámen, navalování barvy a samotný tisk pod vedením grafičky Lenky Kahudy Klokočkové. Workshop se bude konat v expozici Tiskařství (od 10:00 do 13:00). Přístupný bude všem návštěvníkům muzea v rámci vstupného.

Více o autorce zde. Lenka Kahuda Klokočková 


KAMENOTISK A LITOGRAFIE

Nejmladší z klasických grafických technik si patentoval pražský rodák Alois Senefelder roku 1799 pod názvem chemický tisk. Dnes za kamenotisk považujeme originální tisky realizované přímým kontaktem s matricí pomocí ručního tříčového stroje. Nejrozšířenější je však metoda tisku přes gumu na nátiskových strojích, která by měla být správně označována jako ofsetová litografie.

Autor při tvorbě na vybroušený kámen není ničím omezován, pracuje podobně jako při práci na papíře. Kresba vytvořená mastnými prostředky odolá leptací směsi.

Po následném vymytí kreslicí barvy se na její místo navaluje tisková barva vždy pro každý tisk. Litografické tisky věrně zrcadlí autorský rukopis.

Rozlišujeme litografii křídovou, pérovou, lavírovanou, škrábanou, litografickou rytinu či autografický přetisk a další. Pokud autor nahradí litografický kámen zinkovým či hliníkovým ofsetovým kovolistem, na kterém ovšem kresbu provádí přímo, bez využití osvitového přenosu, pak hovoříme o autorském ofsetu.


 

Workshop je součástí doprovodného programu výstavy Mezi uměním a řemeslem. Soupis doprovodných akcí naleznete zde: Workshopy 2017 Hollar - NTM