Výstava MENDEL 190 seznámí návštěvníky se životem a dílem G. J. Mendela, zakladatele genetiky. Gregor Mendel sám Vás provede milníky svého života a vědeckého bádání a dá Vám nahlédnout i do budoucnosti. Setkáte se všemi oblastmi jeho vědeckého a společenského působení na Moravě, ve městě Brně a v jeho starodávném centru, ve Starobrněnském opatství.

V rámci výstavy bude poprvé a zcela mimořádně pro veřejnost vystaven také originál rukopisu Gregora Johanna Mendela "Pokusy s rostlinnými hybridy". V tomto rukopise Mendel definoval pomocí matematických principů i princip dědičnosti jak pro rostliny, tak i pro žvočichy. Položil tak základ světové genetiky. Uvedená vědecká práce stála na počátku zrodu vědního oboru genetiky. Tento unikát se na našem území, do místa vzniku, vrátil po dlouhých 25 letech

Záštitu nad výstavou laskavě převzali:

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. - předseda Akademie věd ČR a ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA - starobrněnský opat