Seminář by měl být příspěvkem k problematice technických a vědeckých hraček a didaktických pomůcek a jejich vlivu na rozvoj technického myšlení dětí a mládeže. Co je technická, případně vědecká hračka, a co už není? Může být technická hračka také didaktickou školní pomůckou? Mohou polytechnické stavebnice a hračky předurčit budoucí volbu jeho povolání? Které instituce se problematice věnují/měly by se věnovat?

Seminář se koná ve středu 20. dubna 2016 od 10 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea

Seminář pořádá Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze a Českými centry v Praze.