V roce 2009 byla v respiriu 3. patra Národního technického muzea odhalena fontána z expozice skla slavného československého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu, kompletně rekonstruovaná z prostředků Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR. Nyní je v Malé galerii expozice Architektury, stavitelství a designu instalována výstava u příležitosti 85. narozenin akademické malířky Dany Hlobilové, která před 55 lety dala fontáně podobu.

Výstava seznamuje návštěvníky s příběhem fontány i s dalším pestrým dílem autorky, s jejím podílem na návrzích interiérů a výstavních expozic, textilní a oděvní tvorbou, návrhy koberců, svítidel, šperků i objektů do veřejných prostor na pomezí výtvarného umění a architektury, dílem z let 1957 až 2013.