U příležitosti stejnojmenné výstavy proběhne konference otevřená především filmovým a mediálním historikům i studentům příslušejících oborů jak z celé ČR, tak ze zahraničí. Tématem konference je vývoj kinematografie v českých zemích mezi lety 1896 a 1930 v nejrůznějších perspektivách. Abstrakty příspěvků zasílejte na adresu hynek.stritesky@ntm.cz(+420 777 710 831) do 31. 8. 2016. Bližší informace po rozkliknutí v aktualitě.

Konference se bude konat v hlavní budově Národního technického muzea (Kostelní 42, Praha 7) u příležitosti stejnojmenné výstavy. Konference je otevřena především filmovým a mediálním historikům i studentům příslušejících oborů jak z celé České republiky, tak ze zahraničí.

Tématem konference je vývoj kinematografie v českých zemích mezi lety 1896 a 1930 v nejrůznějších perspektivách. Prostor pro badatelské výstupy je značně otevřený a vítány jsou i interdisciplinární či komparativní pohledy. Příspěvky se mohou týkat dobového technologického a produkčního zázemí, distribučních praktik, filmové recepce, dobového odborného/popularizačního diskursu i otázek filmového stylu. Vzhledem k institucionálnímu zázemí budou relevantní i příspěvky zabývající se otázkami veřejné prezentace a uchovávání hmotného filmového dědictví, které mohou vymezené časové období přesahovat.

Abstrakty příspěvků zasílejte na adresu hynek.stritesky@ntm.cz (+420 777 710 831) do 31. 8. 2016. Délka abstraktu
by neměla přesáhnout 300 slov. Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, název instituce či případný obor studia autora. Organizátoři si vyhrazují možnost výběru příspěvků, které
na konferenci zazní a autoři budou o přijetí příspěvků informováni e-mailem do 20. 9. 2016.


Délka vystoupení v českém jazyce je omezena maximálně na 20 minut. Po skončení každého konferenčního bloku je plánována diskuze, do které se mohou zapojit všichni účastníci konference.