Zveme Vás ve čtvrtek 20. října na konferenci doprovázející výstavu Český kinematrograf. Počátky filmového průmyslu (1896-1930). Konference proběhne v kinosále Národního technického muzea. Podrobný program naleznete v aktualitě.

 

 

9.00–9.45 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9.45–10.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE


I. BLOK

PŘEDSEDAJÍCÍ: HYNEK STŘÍTESKÝ

10.00–10.15 MICHAL PLAVEC (Národní technické muzeum)
Pocátky vzduchoplavby ve fotografii a filmu. Země Koruny české 1895–1940

10.15–10.30 LADISLAV BEZDĚK (Národní památkový ústav), IVAN VÍT A DANIEL SOUČEK
Výzkum prehistorických materiálu ze sbírek NTM formou restaurátorského výzkumu metodou DRA

10.30–10.45 DANIEL SOUČEK
Historie kinematografické sbírky Národního technického muzea

10.45–11.00 DISKUSE

11.00–11.15 PŘESTÁVKA

11.15–11.30 JIŘÍ HORNÍČEK (Národní filmový archiv)
Od filmové suroviny k technologii výroby rodinných filmu. Vznik rodinných filmu ve dvacátých letech 20. století se zaměřením na formát 9,5 mm firmy Pathé

11:30–11:45 IVAN KLIMEŠ (Národní filmový archiv a Filozofická fakulta UK v Praze)
Literatura a film v jiném nasvícení

11:45–12:00 PAVLA JANÁSKOVÁ (Národní filmový archiv)
Český filmový průmysl sám sobě na stránkách dobových periodik první třetiny 20. století na library.nfa.cz v 21. století

12:00–12:15 DISKUSE

12:15–13:30 PŘESTÁVKA NA OBĚD


II. BLOK

PŘEDSEDAJÍCÍ: IVAN KLIMEŠ

13.15–13.30 PETR HASAN (Národní filmový archiv)
Římskokatolická církev a kinematografie v českých zemích mezi lety 1920–1930

13.30–13.45 LUBOŠ MAREK (Národní filmový archiv)
Dozor nad filmovými projekcemi aneb četníci, policisté a úředníci v kinosálech (1918–1930)

13.45–14.00 TOMÁŠ HÁLA (Národní filmový archiv)
Křižník Potěmkin a sovětský film v československých kinech do roku 1930

14.00–14.15 JIŘÍ FOREJT (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze)
Kinematografie atrakcí jako inspirace pro práci s publikem

14.15–14.30 DISKUSE

14.30–14.45 PŘESTÁVKA

14.45–15.00 MILOŠ HOŘEJŠ (Národní technické muzeum)
Alexander Kolowrat-Krakowský (1896–1927) a počátky jeho filmového podnikání

15.00–15.15 JAKUB JIŘIŠTĚ (NaFilM)
NaFilM: Filmové dějiny jako inspirace inovativních kurátorských přístupů

15.15–15.30 GIOVANNA MINUTELLO
Průkopníci filmu Josef F. Pokorný a Jan Kříženecký. Jejich další osudy

15.30–16:00 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

16.00–17:00 PROHLÍDKA VÝSTAVY ČESKÝ KINEMATOGRAF. POČÁTKY FILMOVÉHO PRŮMYSLU (1896–1930)

ZAKONČENÍ KONFERENCE

 

Dotazy:
Mgr. Hynek Stríteský, reditel Muzea elektrotechniky a médií NTM
+420 777 710 831,
hynek.stritesky@ntm.cz