Součástí bohatého programu oslav výročí se stanou i akce v NTM.

Budou vás čekat komentované prohlídky při příležitosti derniéry výstavy „50 let automobilu Škoda 1000 MB“  ve 14.00, 15.00, 16.00.

Těšit se můžete i na příjezd a představení těchto vozů z majetku soukromých sběratelů, které se odehrají za dopravní halou.

Probíhat bude rovněž Recyklační víkend, během něhož návštěvníci, kteří přinesou starý elektrospotřebič a odevzdají ho na stánku u vstupu do budovy, budou odměněni věcným dárkem a mohou navštívit muzeum včetně expozice Technika v domácnosti za zvýhodněné vstupné.  

50 let automobilu Škoda 1000 MB:
http://www.ntm.cz/aktualita/2462014-50-let-automobilu-skoda-1000-mb

Recyklační víkend:
http://www.ntm.cz/aktualita/21-22-9-2013-recyklacni-vikend-v-narodnim-technickem-muzeu