Automobilismus v první polovině dvacátého století dramaticky poznamenal strukturu osídlení i krajiny. Nový, prudce se rozvíjející fenomén přinesl také široké spektrum půvabných architektonických projevů. Odborná konference bude sledovat jejich zrod a raný vývoj - roli architekta i stavebníka, dopady motorismu na obraz měst a silniční sítě, charakter výroby a distribuce vozu, firemní a propagační strategii, a zejména pestrou stavební kulturu služeb motorismu. Setkání usiluje o "otevření" dosud opomíjeného tématu specifického stavebního dědictví, a propojení aktivit odborné veřejnosti a motoristických nadšenců...

pořadatel
▪ Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze
(v rámci projektu Industriální topografie NAKI DF 11 P01 OVV 016)
▪ Národní památkový ústav ÚOP v Liberci
(v rámci projektu Zámecký autopark - motorismus a šlechta v českých zemích NAKI DF11P01OVV026)
▪ Muzeum východních Čech v Hradci Králové
▪ Severočeské muzeum v Liberci

kontakt
▪ Petr Vorlík, 224 356 354, vorlik@fa.cvut.cz
▪ Jiří Křížek, 485 246 106, jiri.krizek@muzeumlb.cz

informace
▪ vcpd.cvut.cz
▪ www.npu.cz
▪ www.muzeumlb.cz

přihlášky
Vyplněnou přihlášku účasti spolu s případnou přihláškou příspěvku zašlete do 15. 6. 2012 elektronicky na e-mail vorlik@fa.cvut.cz a poštou na adresu: Petr Vorlík, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 16634 Praha 6

předběžný program
20. září 2012, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
▪ konference (úvod; výroba, distribuce a služby; veřejný prostor, město a krajina; poválečné ozvěny; současné osudy)
▪ komentovaná prohlídka tematické minivýstavy
▪ společenský večer

21. září 2012, Hradec Králové
▪ prohlídka motoristických a technických staveb (např.: Palace garage, čerpací stanice v Kuklenách a Plotišti nad Labem, Koželužna a automobilka KAN, Labská elektrárna Hučák ad.)

22. září 2012, Liberec
▪ projížďka přihlášených zájemců (max. 30 osob) v historických vozech po motoristických stavbách (např.: Autohaus Antona Eisenkolba, Grandgarage City, Vila Theodora Liebiga ad.)
▪ závěrečné setkání v Severočeském muzeu v Liberci