V rámci výstavy „Mezi uměním a řemeslem“ a stejnojmenného cyklu workshopů jsme pro vás, ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků HOLLAR, připravili workshop, v jehož průběhu si vyzkoušíte techniku digitálního tisku pod vedením paní Jaroslavy Severové. Workshop se bude konat v expozici Tiskařství (od 10:00 do 13:00). Přístupný bude všem návštěvníkům muzea v rámci vstupného.

Více informací o autorovi zde: Jaroslava Severová


DIGITÁLNÍ TISK

Jednou z technik, kterou je tištěna současná grafika, je digitální tisk. Souvisí s rozvojem počítačů a je uskutečňován novými tiskovými zařízeními (plotry), které používají nové typy papíru a barev (inkoustů). Ondřej Michálek ve své knize Magie otisku rozeznává digitální tisk elektrostatický, digitální tisk termální, magnetografii, inkoustový tisk a sublimační a transferový tisk – podle druhu tiskových strojů. Jde-li o uměleckou grafiku, jsou jednotlivé tisky označovány stejně jako tisky klasických technik, jménem autora, rokem vzniku, číslem listu a výší nákladu. Technika je uváděna jako digitální tisk, digital print nebo ink print, aby se odlišil od tisku laserového. Na velkých světových přehlídkách grafiky/ Polsko, Čína/ jsou digitální tisky vystavovány a oceňovány s ostatními tisky klasických technik.