Národní technické muzeum otevřelo výstavu věnovanou architektu Kamilu Hilbertovi při příležitosti 150. výročí jeho narození a 120. výročí od jmenování architektem dostavby katedrály sv. Víta.

Kamil Hilbert se zapsal do dějin české architektury i našeho povědomí především jako projektant, který po smrti Josefa Mockera roku 1899 převzal rozestavěný dóm sv. Víta na Pražském hradě. Práci měl přitom v této části komplikovánu velmi špatným stavem chrámu, který do té doby zůstával vážně poškozen dvěma ničivými požáry v roce 1541 a 1757.

Ředitel Muzea architektury a stavitelství NTM Martin Ebel říká: „Hilbertovi můžeme vděčit za dnešní siluetu jak katedrály, tak celých Hradčan – na hlavní věži neprovedl dlouho zamýšlenou a prosazovanou novogotickou špici, ale ponechal pozdně barokní helmici. Ve výsledku se výběr architekta ukázal jako velmi šťastný“.

Výstavu je možné zhlédnout v Malé galerii v expozici Architektury, stavitelství a designu od 19. dubna do 10. listopadu 2019.