V sobotu 19. března proběhne v NTM Den s Pražskou pobočkou České astronomické společnosti. Návštěvníky čeká zajímavý program, jehož součástí bude pozorování Slunce s výkladem odborníků. V přednáškách se mimo jiné dozví, jak je to s „objevem“ nedávno zveřejněné deváté planety.

Přednášky od 10:30, 14:00 a 15:00 se konají v přednáškovém sále NTM a jsou volně přístupné návštěvníkům muzea.

Během celého dne budou před budovou NTM umístěny dalekohledy pro pozorování Slunce (sluneční skvrny, protuberance) či pozemských objektů (v případě nepříznivého počasí) s odborným výkladem pro širokou veřejnost.

Program:

10:30 „Sluneční dalekohledy” - RNDr. Michal Sobotka, DrSc., Slunečního oddělení Astronomického ústav AV ČR

Přednáška pro milovníky přístrojů a techniky o velkých slunečních dalekohledech na Kanárských ostrovech i jinde a o záludnostech pozorování Slunce ze Země.

14:00 „Temná energie vesmíru a její možné alternativy” - Mgr. Michal Vraštil, Fyzikální ústav AV ČR

Temná energie tvořící přibližně 70% hmoty-energie vesmíru zůstává jednou z největších záhad moderní fyziky. V této přednášce se věnujeme několika základním tématům týkajících se temné energie: proč ji potřebujeme, jaké kandidáty na temnou energii známe a jak ji můžeme měřit.

15:00 „Schází jedna planeta?” - Mgr. Jakub Rozehnal, vedoucí pražské Štefánikovy hvězdárny

Nedávno byla v médiích hojně citována zpráva o objevu deváté planety
sluneční soustavy. Opravdu se jedná o „objev“. A jak se mohla planeta do
dalekých končin sluneční soustavy vůbec dostat?


Pro členy PP ČAS je zajištěn po předložení legitimace volný vstup do muzea. Veškerý program je volně přístupný návštěvníkům NTM.