Interaktivní výstava Klamárium seznamuje s více než 20 známými i méně známými zrakovými klamy a umožňuje tak poznat některé obecné principy lidského zrakového vnímání. Autoři z Psychologického ústavu Akademie věd ČR věří, že výstava poskytne zábavu i poučení a vzbudí zvídavost a touhu dozvědět se víc o tajích lidské mysli.

Výstava na příkladu optických klamů seznamuje návštěvníky s některými principy lidského zrakového vnímání. „Využití klamů a jiných příkladů omylnosti a ovlivnitelnosti lidského zraku je k takové demonstraci mimořádně vhodné. Návštěvník výstavy bude vidět neexistující podněty, a naopak neuvidí ty existující. Kamarádi se před očima promění v obry a trpaslíky. Nehybné obrázky se začnou zdánlivě pohybovat, prostor se bude jevit deformovaný. Návštěvník zakusí pocit, že se očima dotýká předmětů, a nahlédne i dovnitř svého těla. Tato zkušenost ovšem nemá za cíl přesvědčit o omylnosti nebo nefunkčnosti lidského zraku. Namísto toho ukazuje zrakové vnímání jako mentální, tvořivý proces organizace a interpretace informací a vjem jako adaptivní výsledek tohoto procesu.“, uvedl doc. Radovan Šikl, jeden z autorů výstavy z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.

Účinek zrakových klamů ve výstavě je podmíněn ochotou návštěvníka řídit se instrukcemi a přistoupit na navrženou hru. Nebo alespoň ochotou přemýšlet, co je na viděném podnětu zvláštní a jak je vůbec něco takového možné. Ke každému vystavenému exponátu je poskytnuto vysvětlení, jednak krátké (na panelu hned vedle exponátu) a pro poznání chtivé zájemce i rozsáhlejší (na přiloženém bloku). V experimentálním pokoji je pak možné si vyzkoušet řadu úloh používaných v psychologickém experimentálním výzkumu.