NTM se již potřetí prezentuje na Dni otevřených dveří  Ministerstva kultury České republiky, které se konají  o víkendu 19. a 20. září 2015 v Nostickém paláci. Návštěvníci Nostického paláce se budou moci seznámit s edukačními programy NTM a vyzkoušet si fungování parního stoje.