Dovolujeme si vás pozvat na konferenci zaměřenou na domácí a zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví s důrazem na řešení rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu, ať periodického, ročního či ad hoc. Konferenci pořádá NPÚ ve spolupráci s národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem pod záštitou České komise pro UNESCO a za podpory Ministerstva kultury ČR.

Konference je pořádaná při příležitosti 70. výročí založení UNESCO s cílem připomenout širokou působnost této organizace při ochraně světového dědictví. Záměrem není pouze definovat rizikové faktory statků světového dědictví v České republice, ale také představit příklady, jakými způsoby jim lze předcházet nebo jak se jim daří či nedaří čelit a jaká opatření byla k jejich eliminaci přijata. Plánovaná konference bude rovněž prezentovat poznatky druhého cyklu periodického monitoringu světového dědictví pro region Evropy a Severní Ameriky, jehož součástí je z hlediska světového dědictví Česká republika.

Termín a místo konání: čtvrtek a pátek 19. a 20. listopadu 2015, Národní technické muzeum Praha.
Z důvodu omezené kapacity sálu prosíme o včasné přihlášení na konferenci, optimálně do 31. 10. 2015.
Účast prosím potvrďte na e-mailové adrese bukovicova.olga@npu.cz či kroupova.petra@npu.cz