Co všechno se u nás za sto let republiky podařilo vymyslet a vyrobit? Hlavní výstava v roce 2018 představuje u příležitosti výročí založení Československa technický a průmyslový vývoj samostatného československého státu po celou dobu jeho existence, tj. od roku 1918 do roku 1992, spolu s příběhy významných firem i předních osobností.

K vidění je 130 exponátů především ze sbírek muzea. Kromě trojrozměrných exponátů – výrobků, prototypů a modelů – provádí návštěvníka historií československé techniky a průmyslu dobové dokumentační a propagační materiály, dokumentární filmy, digitální projekce i interaktivní hry. Chybět nebude ani dětský koutek s ukázkou dobových hraček.

Cílem výstavy je představit návštěvníkovi téma ve všech jeho podobách a souvislostech. Nikoli ve formě jednoznačné adorace či naopak kritiky, ale jako velmi komplikovaný, pozoruhodný a zároveň nejednoznačný fenomén, jímž bezesporu je. Na jedné straně poznamenaly československou historii dvě meziválečné hospodářské krize, šest let okupace, násilné znárodňování a konečně čtyřicet let direktivního řízení a izolace od nejvyspělejších zemí světa. Na straně druhé zaznamenala československá historie světově úspěšný export technologií i produktů potravinářského i textilního průmyslu, prvenství ve výrobě motocyklů i tramvají nebo významné patenty (tlakový licí stroj, pneumatický tryskový stav, kontaktní čočky apod.) a konečně i pozoruhodné počiny v oblasti architektury, stavitelství a designu.

K výstavě „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět“ se uskuteční množství  doprovodných akcí. Programy jsou připraveny pro všechny stupně škol, od mateřských po střední. Lektorované programy budou probíhat ve výstavě, ale nebudou opomenuty ani významné exponáty ve stálých expozicích muzea, které s tématem souvisejí. Každý víkend se uskuteční série komentovaných prohlídek výstavy pod vedením zkušených průvodců, které budou v rámci vstupného do muzea zdarma.
Programy k výstavě vznikly za finančního přispění hlavního města Prahy.

Spot k výstavě Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět