Oslavte s námi ve čtvrtek 18. května Mezinárodní den muzeí. Navštívit můžete všechny výstavy a stálé expozice v budově na Letné za snížené vstupné 50 Kč (snížené vstupné se nevztahuje na prohlídku Rudného a uhelného dolu). V návaznosti na letošní téma "Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století" vás čekají tematické komentované prohlídky dopravním expozice.

Letošní motto Dne muzeí a galerií „Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století.“ je podnětem k odlišnému způsob čtení expozic. Jednou ze stálých výstav Národního technického muzea, kde se tragické dějinné události zrcadlí nejnázorněji, je expozice dopravy, konkrétně její automobilová část. Proto se v rámci Dne muzeí a galerií, během něhož je stanoveno snížené vstupné pro všechny návštěvníky, odehrají komentované prohlídky akcentující pohnutou historii, které byly vybrané exponáty svědky – například automobil  Benz 16/40 HP Karla V. Schwarzenberga , Z-5 Express z majetku Aloise Eliáše, Aero 50 HP užívaný v exilu Edvardem Benešem nebo Mercedes Benz 540 K. H. Franka - ty všechny dovedou vypovídat o nelehkých příbězích dvacátého století.

Vstupné na komentované prohlídky je zdarma v rámci vstupného do muzea.


Zároveň vás zveme na návštěvu našeho spřáteleného sousedního Národního zemědělského muzea, které pro vás připravilo vstup zdarma a možnost nahlédnout do zákulisí probíhajících velkých změn.