Přednáška pojednává o prvních výstavách průmyslového zboží v Čechách v letech 1754, 1791, 1828, 1829, 1831, 1833 a 1836. První výstavy byly pořádány více méně náhodně, bez koncepce do budoucnosti, obvykle u příležitosti návštěvy panovníka v našich zemích. Pokus o každoroční konání výstav souvisel se vznikem Jednoty pro povzbuzení průmyslu v Čechách, u které stál hrabě Chotek a Dietrichstein.  Autor se dále dotkne témat jako přechod od manufakturní ke strojové výrobě a role panovníka při povzbuzení průmyslu v teritoriu zemí koruny České.

Přednáškový sál, přízemí, vstupné 60 Kč

Čas: 17:00