Česká astronomická společnost si pro Vás na tento den připravila mimořádně zajímavé přednášky...

10:30 – 17:30

Česká astronomická společnost pobočka Praha připravila pro tento den od 10:30 hodin přednášku pro veřejnost v kinosále NTM na téma: „Klimatologie s ohledem na plánovaný konec světa (12. 12. 2012)", přednáška bude od 10:30 do 12:00 hodin. Druhá přednáška na téma: „ Vyhubí v prosinci 2012 sluneční erupce lidstvo?“, přednáška bude od 14:00 do 15:30 hodin. Před NTM bude po celou dobu stanoviště s dalekohledy, kde bude možné pozorovat úkazy ve sluneční fotoosféře jako jsou sluneční skvrny, fakulová pole a za příhodných podmínek i chromosférické erupce. Od 16 hodin bude komentovaná prohlídka expozice Astronomie a Fotoateliéru.