V rámci výstavy „Mezi uměním a řemeslem“ a stejnojmenného cyklu workshopů jsme pro vás, ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků HOLLAR, připravili workshop, v jehož průběhu si vyzkoušíte Hlubotiskové techniky pod vedením pana Jana Kavana. Workshop se bude konat v expozici Tiskařství (od 10:00 do 13:00). Přístupný bude všem návštěvníkům muzea v rámci vstupného.

Více o autorovi zde: Jan Kavan


 

TECHNIKY TISKU Z HLOUBKY

Jde o způsob tisku založený na principu využití barvy, která ulpívá v prohlubních tiskové matrice. Naopak z hladkého povrchu musí být pokud možno barva setřena. Tiskne se tak to, co je zahloubeno. Pro umělecké účely se tiskne na ručních měditiskařských strojích, někdy označovaných jako satinýrky. Pro tisk je třeba volit správný papír, který se vlhčí, aby zvláčněl, a prostřednictvím tkané plsti byl tlakem válce vtlačen do prohlubní obsahujících barvu. Pro takovéto tisky je pak charakteristická určitá reliefně vystupující vrstvička barvy a zřetelně vytlačené okrajové fasety tiskové desky.

Hlubotiskové techniky je možno roztřídit podle způsobu zpracovávání matrice na mechanické a chemické.

MECHANICKÉ TECHNIKY TISKU Z HLOUBKY

Jsou to takzvané suché způsoby, při kterých se vytváří matrice přímo fyzicky, vlastní silou.

Mezi ně patří:

 

  • MĚDIRYT A OCELORYT,
  • SUCHÁ JEHLA,
  • MEZZOTINTA,
  • RULETOVÁ A MOLETOVÁ TECHNIKA,

 

CHEMICKÉ TECHNIKY TISKU Z HLOUBKY

Jde o souhrn všech takzvaně mokrých postupů vytváření matrice, kdy se k zahloubení kresby do kovu používají chemikálie.

Mezi ně patří:

  • LEPT
  • AKVATINTA

 

Podrobnosti o hlubotiskových technikách viz níže.